Postprodukcja dźwięku

Produkcja ścieżek dźwiękowych sztuk teatralnych, postprodukcja dźwięku dla filmu i telewizji